Alustage

Sisenege eesti.ee keskkonda id-kaardi, mobiil-id või läbi pangalingi

Samm 1

Sisetage otsingusõna e-metsaeteatis ja valige näiteks eraisiku e-metsateatis. Jõuate E-metsateatis lehele, kus kuvatakse omaniku andmed

Samm 2

Valige kinnistu

Samm 3

Valige kataster

Samm 4

Valige ala. Alustage esimesest eraldisest, klikates eraldise taga asuvale väljale info. Avaneb takseerkirjeldus. Salvestage see arvutisse ning korrake protsessi, kuni kõik eraldised on alla laetud.

Teie takseerandmete dokument. Salvestage see ja saatke läbi hinnapäringu vormi meile.

Samm 5

Valdo Hermann
51 37887
info@tavamets.ee
Elva Tartu mnt 29A

Metsaostmine.ee

Kui soovite müüa metsakinnistut, otse metsamajandusettevõttele, mitte vahendajale siis olete jõudnud just õigele internetileheküljele. metsaostmine.ee on OÜ Tava Mets poolt metsaomanikule metsakinnistu müümiseks loodud keskkond.
Lugupeetud metsomanik loodame, et metsaostmine.ee aitab Teil saada oma metsakinnistule parima hinnapakkumise.

Miks metsaostmine.ee?

Kui kasutate metsaostmine.ee portaali metsakinnistu ostupakkumise saamiseks,
- siis võite kindlad olla, et pakkumise tegija pole vahendaja, kes müüja arvelt soovib tehinguga teenida müües kinnistu vaheltkasuga edasi lõppostjale.
- siis võite kindel olla et metsa hindavad eksperdid ja pakkumise teeb 18 aastase kogemusega metsamajandusega reaalselt tegelev ettevõte.

1. Kontrollige, kas Teie kinnistu takseerandmed on registris

2. Kui kava on registris, aga andmed puuduvad, vaadake

3. Kui kava ei ole registris, vaadake

4. Kui andmed on olemas, saatke

hinnapäring